Problematiske stoffer i trampoliner

Overvejer du at købe en trampolin til dine børn, men er i tvivl om hvad trampoliner rent faktisk er lavet af? Er der f.eks. risiko for, at trampolinen indeholder PVC og farlige ftalater (også stavet phthalater)? Herunder kan du læse lidt om, hvad en trampolin kan bestå af, og hvordan du sikrer dig, at den ikke indholder stoffer, der står på EU’s Kandidatliste over problematiske stoffer.

 

En trampolin er i dag blevet en fællesbetegnelse for mange af de udstyrsdele, som købes udover selve trampolinen. Ser man derfor på de bestanddele, mange trampoliner i dag består af, kan trampolinen bestå af:

Det er klart, at man på tværs af modeller ikke kan udtale sig om, hvad trampoliner generelt set er lavet af. Men i visse tilfælde kan kantpuden (det er den, der ligger i kanten hele vejen rundt og beskytter mod fjedre og ramme) ifølge Forbrugerkemi være lavet af PVC. Og i visse tilfælde kan PVC være blødgjort af ftalater, hvoraf der findes fire typer, der kan betegnes som særligt problematiske, og som bør undgås.

Den kemiske sammensætning af fthalater

Den kemiske sammensætning af fthalater

Hvis man bekymrer sig om PVC og ftalater, bør man derfor spørge forhandleren eller producenten om trampolinen indeholder stoffer såsom ftalater, der står på EU’s Kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Kandidatlisten bliver løbende opdateret med nye stoffer, så hvis du forhørte dig om en given trampolin model for flere år siden, kan det være nødvendigt at spørge igen, så du fortsat er sikker på, at trampolinen i forhold til den opdaterede kandidatliste ikke indeholder uønskelige stoffer.

Er der problematiske stoffer i trampolinen?
Stoffer som anses som særligt problematiske står som nævnt på EU’s kandidatliste. Stofferne benævnes også SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern) da de har en dokumenteret negativ virkning på vores sundhed eller på miljøet. EU’s kandidatliste opdateres jævnligt med nye stoffer i takt med at forskningen dokumenterer negative effekter.

Når man spørger producenten eller forhandleren om indholdet i trampolinen i forhold til EU’s kandidatliste, så har du ret til at få oplyst svar om et trampolinen indholder et eller flere af de særligt problematiske stoffer inden for 45 dage. Du kan altså være sikker på at få svar, hvis du spørger – henvis blot til lovgivningen og til EU’s kandidatliste.

PVC og Ftalater er ikke det første folk tænker over, når der skal investeres i en trampolin. Sikkerhed forbindes først og fremmest med at forhindre og minimere risikoen for fysiske skader i forbindelse med hop og leg. Det er også rigtig godt og bør altid være i fokus. Men også mere skjulte sundheds- og sikkerhedsrisiko bør overvejes, når man køber en trampolin, især fordi den som regel kun benyttes af børn og unge.

Nyttige links om PVC, ftalater og EU’s Kandidatliste
Forbrugerkemi med råd om PVC
Forbrugerkemi med oplysninger om Ftalater
Dansk Ftalat Information
Miljøstyrelsen og EU’s Kandidatliste