5 typer af trampoliner

Ordet ‘trampolin’ er et fællesbegreb, som dækker over i hvert fald 5 forskellige typer af trampoliner. Herunder kan du læse mere om hvilke typer af trampoliner der findes – og finde vej til flere artikler om lige præcis den trampolin, du søger.

 

Fælles for ordet ‘trampolin’ er dog, at det altid dækker over et redskab, som skal benyttes til at hoppe, springe eller tage afsæt på. Herunder listes de 5 typer af trampoliner.

 1. Havetrampolinen
  Den type trampolin, som vi hovedsagligt beskæftiger os med her på trampolintilbud.dk. Havetrampolinen er relativ stor – ofte med en diameter på 3-5 meter og som oftest rund, selvom den også kan fås firkantet eller oval. Du ser havetrampolinerne i haverne foran parcelhusene, hvor de i løbet af de sidste 3-5 år har opnåt massiv popularitet.
  – Læs mere om havetrampoliner
  – Læs mere om firkantede havetrampoliner

 2. Stortrampolinen
  Stortrampolinen er et redskab der benyttes under atletik eller idræt. På stortrampolinen udføres bl.a. en eliteaktivitet, hvor men med en øvelse på 10 spring skal levere så teknisk udfordrende og samtidig smukke bevægelser som muligt.
 3. Afsætstrampolinen
  En afsætstrampolin er sådan set blot en videreudvikling af et gammeldags springbrædt, og den anvendes i forbindelse med gymnastik til at tage afsæt i forskellige discipliner.
 4. Mini trampolin / Indendørs rund trampolin
  Denne trampolin er ca. 20 cm. høj og anvendes til diverse indendørsøvelser eller let hop. Minitrampolinen er meget mindre fjedrende end de store trampoliner, hvilket kan være en fordel hvis der er relativt lavt til loftet.
  – Læs mere om minitrampoliner.
 5. Dobbelt minitrampolin
  Denne trampoline er sådan set en krydsning mellem stortrampolinen og afsætstrampolinen. Den består dermed af en skrå del, hvorfra der tages afsæt, og en vandret del, hvor der efterfølgende hoppes. Den dobbelte minitrampolin benyttes i forskellige discipliner inden for gymnastikken.